กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ บ้านมะโบ่ ม.8 ตำบลลานสะแก  อ.พยัคฆภูมิพิสัย  จ.มหาสารคาม

มีผักตามฤดูกาล ต้นกล้าพันธุ์ไม้ต่างๆ  สอบถามราคาได้  

เบอร์ติดต่อ 085 9282691  คุณประภาส  ทับชัย  ประธานกลุ่ม

พิกัด บ้านริมน้ำหนองมะโบ่ ข้างองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก