ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตำบลลานสะแก  เมื่อวันที่  8  มิถุนายน 2565