วันที่  10  มิถุนายน 2565  นายผดุงศักดิ์  อิ่มเอิบ  นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมด้วยคณะ  และ นายสมหมาย  มณีจันทา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก  ลงพื้นที่ ออกเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้  ในเขตตตำบลลานสะแก จำนวน  6  หลัง เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ และการดำรงชีพประจำวัน เพื่อให้การช่วยเหลือ และมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในตำบลลานสะแก  ในนามประชาชนตำบลลานสะแก  ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอพยัคคฆภูมิพิสัย เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและความเป็นอยู่ของพี่น้องลานสะแก