วันที่ 9 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก ได้ดำเนินโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ประจำปี 2565