วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก ได้รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก