วันที่  28  มิถุนายน  2565  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำโครงการกิจกรรม  5  รั้ว ป้องกันยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชันย์ นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก  นายสมหมาย  มณีจันทาพร้อมคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมโครงการ


  Warning: getimagesize(http://www.lansakae.go.th//images/mgallery/resize/63/Image_1.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/cp699340/public_html/lansakae.go.th/components/com_mdgallery/views/gallery/tmpl/default.php on line 153

  Notice: Undefined offset: 0 in /home/cp699340/public_html/lansakae.go.th/components/com_mdgallery/views/gallery/tmpl/default.php on line 158

  Notice: Undefined offset: 0 in /home/cp699340/public_html/lansakae.go.th/components/com_mdgallery/views/gallery/tmpl/default.php on line 158

 • Warning: getimagesize(http://www.lansakae.go.th//images/mgallery/resize/63/Image_2.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/cp699340/public_html/lansakae.go.th/components/com_mdgallery/views/gallery/tmpl/default.php on line 153

  Notice: Undefined offset: 0 in /home/cp699340/public_html/lansakae.go.th/components/com_mdgallery/views/gallery/tmpl/default.php on line 158

  Notice: Undefined offset: 0 in /home/cp699340/public_html/lansakae.go.th/components/com_mdgallery/views/gallery/tmpl/default.php on line 158

 • Warning: getimagesize(http://www.lansakae.go.th//images/mgallery/resize/63/Image_3.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/cp699340/public_html/lansakae.go.th/components/com_mdgallery/views/gallery/tmpl/default.php on line 153

  Notice: Undefined offset: 0 in /home/cp699340/public_html/lansakae.go.th/components/com_mdgallery/views/gallery/tmpl/default.php on line 158

  Notice: Undefined offset: 0 in /home/cp699340/public_html/lansakae.go.th/components/com_mdgallery/views/gallery/tmpl/default.php on line 158

 • Warning: getimagesize(http://www.lansakae.go.th//images/mgallery/resize/63/Image_4.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/cp699340/public_html/lansakae.go.th/components/com_mdgallery/views/gallery/tmpl/default.php on line 153

  Notice: Undefined offset: 0 in /home/cp699340/public_html/lansakae.go.th/components/com_mdgallery/views/gallery/tmpl/default.php on line 158

  Notice: Undefined offset: 0 in /home/cp699340/public_html/lansakae.go.th/components/com_mdgallery/views/gallery/tmpl/default.php on line 158

 • Warning: getimagesize(http://www.lansakae.go.th//images/mgallery/resize/63/Image_5.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/cp699340/public_html/lansakae.go.th/components/com_mdgallery/views/gallery/tmpl/default.php on line 153

  Notice: Undefined offset: 0 in /home/cp699340/public_html/lansakae.go.th/components/com_mdgallery/views/gallery/tmpl/default.php on line 158

  Notice: Undefined offset: 0 in /home/cp699340/public_html/lansakae.go.th/components/com_mdgallery/views/gallery/tmpl/default.php on line 158

 • Warning: getimagesize(http://www.lansakae.go.th//images/mgallery/resize/63/Image_6.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/cp699340/public_html/lansakae.go.th/components/com_mdgallery/views/gallery/tmpl/default.php on line 153

  Notice: Undefined offset: 0 in /home/cp699340/public_html/lansakae.go.th/components/com_mdgallery/views/gallery/tmpl/default.php on line 158

  Notice: Undefined offset: 0 in /home/cp699340/public_html/lansakae.go.th/components/com_mdgallery/views/gallery/tmpl/default.php on line 158

 • Warning: getimagesize(http://www.lansakae.go.th//images/mgallery/resize/63/Image_7.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/cp699340/public_html/lansakae.go.th/components/com_mdgallery/views/gallery/tmpl/default.php on line 153

  Notice: Undefined offset: 0 in /home/cp699340/public_html/lansakae.go.th/components/com_mdgallery/views/gallery/tmpl/default.php on line 158

  Notice: Undefined offset: 0 in /home/cp699340/public_html/lansakae.go.th/components/com_mdgallery/views/gallery/tmpl/default.php on line 158